MEESTERSCHAP & ZELFREALIseren voor kinderen!

meesterschap voor kinderen van de eenheid & bijzonder begaafden!

~ Hoger onderwijs in de Basisschool ~

Deze drie elementen zijn heel gewoon en vanzelfsprekend in het universum. De natuur op aarde is het levende bewijs daarvan.

Alleen de mensheid, de mensen, zijn niet altijd in HET MOMENTUM, zoals de natuur. HET MOMENTUM is de natuur! Het is de natuur van AL-DAT-IS, en dus ook de natuur van de mens zelf en vooral van de kinderen. Kinderen leven in HET MOMENTUM, niet in een droomwereld.

Het  leergang  van HET MOMENTUM is daarom gebaseerd op ZELFREALISATIE.

WONDERCAMPUS LEERGANG VOOR LERAREN – WONDEREN VOOR LERAREN

De meest simpele methode is kinderen iets in handen te geven waarmee ze zelf dingen gaan doen zonder dat er ook maar één interventie is om iets bij te stellen voor hen. Alleen dan wel om hen te helpen zich te ontwikkelen, indien het kind heeft gevonden wat het wil gaan doen en dat is nou juist het punt. Daarom kan deze leergang helpen om hen te helpen ontdekken wat dat is.

Zelfactivatie is dat deel dat mensen helpt een begin te maken met hun eigen ontwikkeling naar de nieuwe wereld toe. Hoe niet alleen de nieuwe wereld in hun eigen omgeving te veranderen, maar ook hoe dit deel van hen bijdraagt aan de totale realisatie van de nieuwe wereld. 

Het gaat hierbij om het deel van de wereld die ze kennen, te leren achter te laten en het deel van de nieuwe wereld in zichzelf te leren zien en ontwikkelen.

Want ieder mens die hier op Aarde komt heeft een bestemming meegekregen en het is bedoeld om te zijn, om dit te realiseren. Die bestemming ligt diep in hen verborgen om ooit te worden gevonden. Want de nieuwe wereld is een deel van jezelf.

Veel veel mensen die nu leven zijn te veel in hun hoofd bezig en ook met het telkens weer bevestigen van de oude wereld. Dit is de weerstand die ze zelf aan het bevestigen zijn. De bewustwording hiervan is al wat gaande is, alleen het heeft betrekking op de problemen die de mensheid heeft gecreëerd en niet op de oplossing. En die oplossing ligt in henzelf. Dat is het deel dat geactiveerd moet worden in henzelf om de oude wereld los te laten.

Wanneer een kind of ouder beseft wat HET ZELF wilt in dit leven dan zal alles terstond veranderen in het leven.

Het leven is dan één grote uitdaging geworden en kinderen zullen dan leren dat alles er al is voor hen en dat ze alles al zijn wat ze willen worden. 

Hier hoeven geen middelen voor worden aangewend, alleen slechts het besef te komen dat het leven er al is. Dit is misschien wel het belangrijkste besef dat er is in het leven. Wie of wat je bent en waarom je hier bent. Dit is de grootste activatie die iemand ooit zal ervaren en daarom, hoe eerder iemand dit weet van zichzelf, hoe eerder de persoon op de juiste weg is. Op het Goddelijke Plan. 

Eenmaal op het Goddelijke Plan en de dingen gebeuren als vanzelf. Dus hoe eerder het kind hiervan besef heeft, hoe eerder het werkelijke leven begint voor dit kind. 

Zelforganisatie komt uit een bewustzijn dat de aarde ooit gekend heeft, namelijk een wereld waar geen controle heerst, dictatuur, of religieuze onderdrukking. Indien men deze weerstand heeft weten te overwinnen, in zichzelf en zichzelf bevrijd heeft van alle paradigma’s dan komt er weer een bewustzijn vrij die de nieuwe wereld helpt te realiseren, als VANZELF.

Daarom is er een leergang nodig voor elk kind om uit de nog bestaande wereld te kunnen blijven en al bekend wordt met de kenmerken van de nieuwe wereld, die ook zij al kennen, alleen nog dient te worden geactiveerd. Om zo de bouwstenen al op vroege leeftijd te hebben die ze later gebruiken om te nieuwe wereld te bouwen.

Vrij van elke vorm van competitie, concurrentie, schaarste en materiële zaken, dat kenmerken zijn van de oude wereld.

Wanneer een kind eenmaal het besef heeft wat het wil, dan gaan alle deuren open. Wat wel belangrijk is, is dat de kansen worden genomen om deze geopende deur in te gaan indien deze zich aandient. Daarom is het nodig om hen te helpen hoe dit te creëren in een wereld die ver van deze kinderen afstaat en hen te helpen de wereld te creëren die zij zelf voor ogen hebben. De wereld zoals die is voorbestemd.

Zelfrealisatie heeft vooral betrekking op de ontwikkeling naar jezelf toe. Ontwikkeling is nodig om naar jezelf toe gaan, maar ook om de nieuwe wereld te helpen ontstaan. 

Hiervoor is ook nodig dat de kinderen niet meegaan in het opgelegde idee van waarden en hoe deze wereld in elkaar zit. Omdat ze zelf al weten dat deze wereld niet de wereld is die ze later voor henzelf accepteren of goed voor hen is. Daarom is bescherming nodig om die kinderen vrij te houden van allerlei bedoelde of onbedoelde meningen en waarden die voor hen niet van toepassing zijn in de eerste plaats, maar veelal van toepassing voor de mensen die hen dit denken te willen overbrengen. 

Dus deze opleiding kent een eigen geheel uniek e leergang met bij uitstek inzicht op houding, karakterontwikkeling en het bewust van eenheid, waarmee ze zichzelf kunnen realiseren. 

Ook is deze opleiding voor elk kind relevant en helemaal voor kinderen met een zogenaamde diagnose, zoals hoogbegaafden, kinderen met autisme of andere aandoeningen, maar dan anders.

Want het zijn de mensen om hen heen die het zo benoemen en de kinderen zijn het licht zelf.