“HET MOMENTUM-MAN VAN DE LAGE LANDEN” & MEESTER IN HET LICHT

“HET MOMENTUM-MAN VAN DE LAGE LANDEN”

Het Momentumschap, een gedachte die nu door mij voor het eerst ter Aarde is gekomen en als zodanig ter wereld is gebracht, is alles wat nodig is om tot Zelfrealisatie te komen, in HET MOMENTUM en op het Goddelijke plan.

Deze gedachte is niet voor niets nu ter wereld gekomen daar de wereld in transitie is naar het eenheidsbewustzijn. Als eenheidskind heeft HET MOMENTUM mij geholpen het eenheidsbewustzijn voor mij zelf te realiseren hier op Aarde. Deze gedachte te verspreiden op Aarde Nu is dan ook bedoeld om te zijn.

Dankbaar en vereerd ben ik, dat het mij is aangereikt om de eerste HET MOMENTUM-man te zijn voor deze aarde en het eervolle HET MOMENTUMSCHAP te mogen uitdragen.

Het spirituele leiderschap is mij aangereikt om de transitie naar eenheidsbewustzijn, het bewustzijn van deze grotere missie voor deze Aarde en de nieuwe Aarde uit te dragen. Geboren als kind van de eenheid en is het mij bovendien aangelegen om de komst van de eenheidsbewustzijn in te luiden en invulling te geven.

~ MEESTER IN HET LICHT. ~