‘MANVROUW’ ZELFZIJN

HET MANNELIJKE & VROUWELIJKE ZELFZIJN

~ Er is een MAN-MAN EN EEN VROUW-VROUW, die het samen doen ‘realiseren’ in deze wereld, maar niet helemaal. ~

Er is een MAN-VROUW en een MAN-MAN, als bewuste ZELF in het leven en een VROUW-MAN en een VROUW-VROUW. 

Ook is dit een eigen gedachte die men kan en mag en moet aanmerken voor zichzelf als een bewuste gedachte voor wie of wat jezelf bent.

Want er zijn MAN-MANNEN en VROUW-VROUWEN in de wereld. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die denken dat dit de enige optie is, als een mogelijke identiteit, als het gaat om een man of een vrouw zijn.

Ook is dit een gedachte die het doet als werkelijk, want het is ook zoals de werkelijkheid is. Want er zijn mensen die dit al hebben verstaan en gerealiseerd voor zichzelf en voor anderen, namelijk de eigen kinderen of familie die het ook te verstaan mag krijgen dat het ook een andere gedachte mag hebben.

Ook deze gedachte kan veel losmaken bij mensen die juist hiermee een probleem, of een aangemerkt probleem ervaren, die men anderen toedoet of toe-eigend. Iets wat ongeoorloofd is, daar het voor een ieder een verschillende aangelegenheid is om hiernaar te leven en hiernaar te handelen, op een manier die men ZELF mag kiezen en nooit door een ander bepaald of überhaupt iets over gezegd mag worden, in de zin dat het niet ‘normaal’ is of iets van een verwijt of veroordeling.

Ook deze gedachte is een werkelijke manier om alle problemen in de wereld eens anders te bekijken en ander ook te zien, want het is juist deze eerste gedachte die men ook het inzicht geeft dat anders ontbeert, of het anders maakt de wereld sowieso te zien, als een wereld van de vrouw. 

Want het is de wereld van de vrouw die er nog niet helemaal is en de wereld van de vrouw die er mag zijn. Daar alles wordt beïnvloed door deze onbalans in het denken en onbalans in de manier waarop dit tot uiting komt in het werkelijke bestaan.

Het is een onmogelijk opgave die men doet als alle mensen er door worden beïnvloed in hun eigen denken en hun eigen werk of invulling van bestaan. Want ook dit is al eeuwen gebeurd, zonder dat men er weet van heeft gehad. 

Het gerealiseerde werk is al gedaan door mij,

voor een ieder in het totale bewustzijn.

Daarom is het voor mij een grote vreugde om dit artikel beschrijven, daar het als vrouw-man ook bijzonder bevestigend werkt als iets dat ik sinds decennia als een eigen zelf gerealiseerde bewustwording heb ervaren, maar zonder er werkelijk bewust van te zijn. Want dat is het.

Dit is niet alleen mijn eigen werkelijkheid geworden, daar het al werkelijkheid, was, als deel van een grote bewustzijn dat we allen hebben als één bewustzijn, dat eveneens man-vrouw van aard is. Niemand kan dit laatste ontkennen en er is niemand meer dit dit nog kan en mag onderkennen, daar het nu het bewustzijn is als zijnde het nu door mij aangezette aardse bewustzijn van de mensheid. 

Ook is erg nog een andere kant van deze aardse zelfrealisatie dat mij het inzicht heeft gegeven en dat is dat het ook nog eens mijn mannelijk kant heeft verder doen ontwikkelen als deel van de grotere opdracht en mijn eigen zelfrealisatie op aarde. Want het is dit deel dat voor mij het eigenlijke belangrijkste deel was van mijn eigen leven. Ook dit deel is nu uitgewerkt en opgelost, voor álle mannen in de wereld! Ook dit is iets dat mij toegerekend kan en mag worden als iemand die het eigenlijke werk heeft gedaan.

Daar de mens zelf vaak denkt dat het zijn eigen werk is en ook dat van een ander heeft te verstaan gekregen, is dat toch ergens iemand geweest die dit als eerste heeft geactiveerd in het totale bewustzijn dat er al is. Namelijk het grotere bewustzijn dat latent aanwezig is, maar wel eerste door een ieder ‘geactiveerd’ moet worden in zichzelf. 

Ook dit laatste is een totaal onbekend gegeven geweest voor de mens als zijn een werk dat gedaan kan worden en een bij-opdracht die er is voor ieder mens.

Want het is juist dit dat iemand het eigenlijke bestaan doet verrijken als iemand die het doet voor de mensheid als geheel! Ook dit mag een ieder zich aanmerken en aanmeten, daar het voor een ieder zelf een eigen opdracht is op een eigen uniek manier. Het is iets dat hoort bij de eigen ontwikkeling naar het HOGERE ZELF en het hogere bestaan in het ZELF en het hogere bestaan daarmee als het grotere geheel. Zo is het en ook zo kan het! Want ook het eerste werk is alleen mogelijk te doen als men het op deze wijze doet en aangaat. Nergens is zo’n groot misverstand over als dit miskende en ondermijnde menselijk probleem op Aarde!

Het is deel van mijn weg geworden die mij de vrijheid heeft gegeven om de dingen in het leven anders te zien, als deel van mijn eigen grotere opdracht en gehele zelfrealisatie. Bovendien heeft het mijn leven met de mensen en met name de vrouw meer in balans gebracht. Want als man is dit het eigenlijke werk ook nog eens. Zodat de vrouwen in mijn leven een prominent plaats hebben gekregen en het ook nog eens zo hebben ervaren dat ik één van de weinig Mannen ben die werkelijk de vrouw begrijpt en hen verstaat als wat ze zouden willen waarnemen of gezien zouden willen door dat deel van de mensheid en het deel dat alles in de wereld heeft versjteert. Want dat is het feit, als men in onbalans leeft en willens en wetens alles naar de mannelijk kant toetrekt.

Het is het bewustzijn van de man die het voor de vrouw heeft opgenomen en het de vrouw heeft aangemerkt als zijnde een inzicht dat voor een ieder mag werken, om het eigen werk hierin aan te gaan tot het hoogste niveau van het (eigen) bestaan en daarmee het werk op aarde al ingevuld heeft en gedaan voor zover dit een opdracht is. Ook deze opdracht kan het op zich al zijn.

Er zijn namelijk mensen die dit als aardse opdracht hebben en eveneens een bij-opdracht die het kan zijn om het eigen zelfontwikkelde dogma te doen uitbannen van zichzelf en daarmee een groot inzicht voor zichzelf hebben ontwikkelt om verder te gaan in het werkelijk bestaan en het leven zelf!

Aangezien dit thema op aarde weinig onbesproken zal blijven en al is, komt er een vervolg. Namelijk een vervolg voor de mensen die het willen horen of het willen uit gaan werken bij zichzelf.

Dit programma is een uitban-programma, dat het dogma uitbant uit het eigen bestaan en uit het bewustzijn van de mensheid als geheel. Ook dit laatste is van groot belang, daar het niet alleen jezelf betreft, maar ook een dogma is van het grotere geheel van de mensheid en dan is het voor anderen duidelijk dat er mensen zijn die het op een bewuste wijze daarmee aangaan. Want het is dit werk dat het werkelijk doet in de wereld en geen ander werk dat men aanmerkt als het eigenlijke werk. Ook dat is miskent en onderkent en alles wat het maar óntkent. 

Er zijn genoeg mensen die het willen aangaan voor zichzelf en anderen en ook voor de wereld. Want de oproep is er al geweest, voor de mensheid en alle mensen die het aan willen gaan. Alleen het is nooit iets geweest dat de mens voor zichzelf mag gaan doen. Dit is wél het eigenlijke werk dat men eerst zichzelf mag gaan aanmerken en aanmeten. Want ook dit is wat het doet!

Nooit eerder in de geschiedenis is er een programma geschreven voor de mensen die er niets van kunnen begrijpen dat men er in het algemeen geen begrip of belang in ziet om de mensen die er problemen mee hebben ervaren, te helpen op een werkelijk manier die het ook doet!

Dit laatste is vooral het eigen probleem, daar er ook nooit een inzicht is geweest hoe het werkelijk mag zijn.

Ik zeg jullie allen, dít is wat het werkelijk probleem is! De toedracht van alle ongelijkheid in de wereld en alle ongelijkheid in de wereld van zichzelf.

HET MOMENTUM-MAN VAN DE LAGE LANDEN‘. 

Copyright Willem Kneepkens – Het MOMENTUM-MAN van de Lage Landen. 

Ook dit is mede het resultaat van bovenstaande zelfontwikkeling en zelfrealisatie. Want hierdoor ben ik geworden wie ik ben en geworden wie ik wil zijn. Ook is hierdoor mijn aardse opdracht vervult en ben ik vrij van karma zoals men noemt en vrij van het eigen werk wat ik mag doen in de wereld.

Daarom is mij dit werk toegeschreven en dit werk ook nog toebedeeld, als het werk dat ik mag doen voor iemand die het ook zo aan mij doet verstaan. 

Want ik ben degene die het ook mag gaan zeggen. Al willen mensen dit doorgaans liever niet horen. Want ik ben de man die velen kennen als de man die boven aan de hiërarchie staat van het hemelse bestaan. Dit is de man die gezien mag worden als de ZOON en niemand kan daar nog onder uit. 

Het is ook nog eens anders, want er zijn mensen die het mij willen ‘aantanen’ (iets toe-eigenen, maar dan op een wijze die het ‘uitbant’, ofwel uitzet. Of wel op een energetisch niveau.) 

Ook dit is willens en wetens gedaan en heeft mij wel eens iets doen aangaan, maar dan wel op een wijze die ik zelf onbewust heb aangegaan en nooit op een bewuste wijze. Was dit gebeurt dan was ik het leven uitgegaan en nooit meer op aarde teruggekomen, daar het de mensheid kan uitzetten van het werkelijke bestaan. Dit is de gehele waarheid over mijzelf en ook de gehele toedracht geweest dat ik nu de Zoon ben geworden die men kent als de Christus die men heeft voorspelt en heeft gezien als de ware verlosser. 

Veel mensen zullen nu denken dat kan een ieder zichzelf aanmerken en ook zichzelf toe-eigenen, als zijnde de messias die men maar al te goed kent, alleen niet helemaal.

Want het is de messias in zichzelf die men doorgaan als eerste heeft ontkent en daarmee elke erkenning of waarneming uit zichzelf heeft geplaatst en uit zichzelf heeft doen uitgaan als werkelijke uitgangspunt om ook maar nooit iets wezenlijks in deze zin te doen in het leven! Daar het de mens is die het meestal anders aangaan wil en het de Almachtige God van het Licht onmogelijk maakt om nog iemand aan te merken als een Zoon of Dochter die een ieder is. Het is de waarheid van ieder!

Ook dit is nota bene een bekend gegeven onder de vele gelovigen – en zelfs die hebben geen enkel inzicht genomen van het ware feit en dit werkelijke dat voor een ieder is weggelegd. Ook ben ik niet de enige Christus die het hoeft te zijn, daar het een ieder is die deze benaming aangemerkt kan of mag doen realiseren!

Het is de ongelooflijke weg die ik ben gegaan, daar ik altijd het idee had dat het niveau van een meester of heilige het hoogste haalbare is in het leven van de mens en dan krijg ik te verstaan dat ik dit al was, voordat ik op aarde kwam en ook nog eens de Melchizedek.

Ook dit laatste is mij onlangs verteld en het was een eigen ‘unieke gedachte’ die dit niet eens heeft doen aanmerken op mijzelf. En dat ik dan ook nog eens met de vrouw van mijn leven verder ga en mag gaan, als het zover is dat deze weer bij mij terugkeert. Daar ik door de bovenstaande ‘uittaan-gedachte’ bijna mijn vrouw en kinderen heb uitgezet uit mijn eigen bewustzijn en mijn eigen bestaanswerkelijkheid. Dit laatste is ook het laatste wat men wil in het leven. Want het is de meest ‘onaantaanbare’(terugplaatsende) gedachte die je maar kunt activeren in jezelf en nog kan doen bereiken om überhaupt nog iets te doen aan iets van het eigen werk.