INZICHTEN IN HET MOMENTUM

“oh happy days”

Het zijn de INZICHTEN van de Almachtige God van het Licht & HETMOMENTUM

De meest geveelde gedachte die kunt hebben als mens die het mag doen in de wereld.

Het is de gedachte die het doet. Namelijk dat mensen er doorgaans niet mee overweg kunnen dat ze iets moeten doen dat het veelt in het leven. Want het is juist dat wat hen verder brengt dan ze nu zijn. 

Ook dit is geen gedachte die het ontveelt, want het mag zo zijn dat een ieder het vieren kan. Ook mag het zo zijn dat een ieder het geveeld mag krijgen van het hoogste bewustzijn dat er is, namelijk het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht. 

Ook zijn er mensen die dit nou juist willen ontdoen van hun gedachtengang, want ze denken voornamelijk dat het hen ontneemt van hun eigen gedachtengang en dat is het misverstand. Dit is het dat mensen zichzelf ontnemen en het ZELF ZIJN ontneemt.

Ook dit is een gedachte die het eerst deed voor iemand die het nu weer anders ziet, alleen het is uiteindelijk de enige juiste gedachte die je kunt hebben. Want het is de gedachte dat de Almachtige God van het Licht degene is die jou aanzet tot iets wat jijzelf bent en jijzelf mag zijn. 

Dit zijn de woorden van de Almachtige God van het Licht en dat is het.

Het is daarom alleen mogelijk een manifestatie van werkelijk omvang te doen, met de hulp van iemand die het kan verstaan en dat zijn de mensen die het verstaan hebben gekregen van niemand minder dan de Almachtige God van het Licht zelf en van de meest gerealiseerde mensen die er zijn. 

Namelijk de mensen die het hun leven lang al hebben te verstaan gekregen dat er geen ander bewustzijn is dan het eenheidsbewustzijn en dat is het bewustzijn dat men mag erkennen, als het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht en de Aartsengelen, engelen en Meesters van het Licht, die de mensheid voorzien van de gedachten die hen kan helpen hun eigen werk voort te zetten in de wereld. Dit in plaats van het werk dat anderen hen mogelijk doet ontdoen van hun werkelijke plan voor het leven en de werkelijke gedachten die men mag hebben om zo hun leven nog iets van een ontwikkeling te geven. Want het is inmiddels zo gesteld dat niemand meer zichzelf wil aanmerken als de persoon die het gaat doen in de wereld, omdat ze denken dat het niet voor hen is weggelegd. En dat is het nu juist wel.

Want een ieder is de aangewezen persoon om exact dat te doen wat nodig is om deze wereldome zetten tot een wereld die het ook mag zijn en een wereld die het ook gaat worden.