ZELF ZIJN

HET ZELF & HET ZIJN IN HET MOMENTUM.

~ Bij jezelf kom je het dichts bij HET MOMENTUM. ~

 • Zelf ZIJN.
 • Zelfliefde.
 • Zelfrespect.
 • Zelfacceptatie.
 • Zelfwaardering.
 • Zelfstandigheid.
 • Zelfredzaamheid. 
 • Zelfexpressie.
 • Zelfwaakzaamheid.
 • Zelfverdediging.
 • Zelfcreatie.
 • In kracht staan,
 • ontwikkeling van eigen wil,
 • houding, woordenschat,
 • de kracht van woorden,
 • waakzaamheid,
 • moed,
 • onbevangenheid,
 • doorzettingsvermogen,
 • aanleg,
 • dienstbaarheid en dankbaarheid, het zijn veel elementen die allemaal met het ZELF van doen hebben én die gehoor krijgen en aan bod komen in deze leergang.

Het is van het grootste belang dat deze leergang er nu is want het laat de kinderen zijn wie ze zijn. Exact, kinderen kennen en hebben al deze aspecten van zichzelf al en hoeven dit dus niet te leren.

Wat gaan ze dan wel leren?  Kinderen gaan leren ontdekken wat ze willen leren en wat nodig is voor hen om hen te helpen dit te bereiken. Verder hebben ze bovenstaande aspecten van zichzelf en hebben dat niet voor niets. Alles wat een kind nodig heeft om te bereiken wat het wil bereiken in het leven, heeft het al in zichzelf; de bovenstaande eigenschappen! Inderdaad. 

Kinderen zijn allemaal verschillend, alleen het bovenstaande blijft wel voor elk kind hetzelfde uiteraard. Het is een schat van eigenschappen die ze nodig hebben en die ze al mee hebben gekregen om te doen, wat bedoelt is in het leven! 

Dus dan komt men van ZELF uit bij de volgende lesmethode en de wijze waarop de bovenstaande in stand wordt gehouden. Een methode waarin kinderen dat gaan doen wat bij ze past, zonder dat ze zichzelf daarbij verliezen, namelijk: een methode van ZELFREALISATIE en al wat het mag inhouden, zoals ZELFACTIVATIE, ZELFORGANISATIE, , ZELFEDUCATIE en ZELFLEIDERSCHAP!

Het centrum van het lichaam en het centrum van de Aarde, het is één en hetzelfde centrum. ~

Dit programma wordt online gegeven en kan ingezet worden ter ondersteuning voor het huidige onderwijs.

Deze leermethode is universeel en werkt dus overal met hetzelfde resultaat. Het biedt een gehele leergang aan waarin kinderen dagelijks mee aan het werk gaan. Het kan daarom ook ingezet worden als ondersteuning van het huidige onderwijs, maar ook online in een thuissituatie of als remedial teaching ingezet kan worden.

De leergangen zijn bedoeld voor kinderen die het al hebben, namelijk het eenheidsbewustzijn en kinderen die het eenheidsbewustzijn nog niet verstaan hebben, maar wel in zich hebben doorontwikkeld tot in de hoogte die het mag zijn. Zoals hoogbegaafden en kinderen met bijzondere bewustzijn.

Ook kinderen die het anders verstaan kunnen het genieten om dit curriculum te leren om zo zichzelf te ontwikkelen in de mate van zelfontwikkeling die nergens in het reguliere onderwijs wordt aangegaan, noch wordt verstaan om te worden gezien als het enige onderwijs dat er toe doet om kinderen dat mee te geven wat nodig is om ZELF te komen tot het juiste leerproces en de juiste kennis om hun wereld van morgen aan te gaan en te doen verstaan te geven dat deze oude lesmethoden niet meer acceptabel zijn, als zijnde onderwijs dat er nog mag zijn. Het mag gezegd worden!

De Methode: Een volledig besef van het leren van ZELF-verwezelijking op vroege leeftijd is wellicht het belangrijkste dat nodig is om succesvol te kunnen zijn in het leven. 

Dit programma is een programma dat niet gefaciliteerd wordt. Dit programma is een programma dat ervaren wordt in en door HET MOMENTUM. Het biedt meer besef voor zelfverwezenlijking, dan voor iets ‘wat men later gaat doen’ (en het dan niet gaat doen). Het leert hen de juiste activiteiten doen op het Juiste Moment en leren te leven in het moment. Het biedt hen Hoger Onderwijs in de basisschool – en verder.

HET MOMENTUM leert de kinderen wat ze nodig hebben en laat hen tegelijkertijd zijn alles wat ze zijn.