WONDERCAMPUS CURRICULUM

HET WARE CURRICULUM

~ Wonderen gebeuren alleen in HET MOMENTUM ~

HET MOMENTUM WONDERCAMPUS  is de plaats waar de nieuwe generatie samenkomt om te leren door verschillende activiteiten. Zo zijn er activiteiten die spelgericht zijn en activiteiten die meer gericht zijn op zelfrealisatie. De kinderen leren wat het MOMENTUM is en wat het voor hen kan doen. 

WAT KINDEREN LEREN op het wereldtoneel!

Alle activiteiten en de leerweg zijn gebaseerd op ZELFREALISATIE.

Zelfrealisatie is een begrip in de wereld dat nog geen werkelijke uitwerking heeft gevonden, daar het iets is dat men kent op een hoger bestaansniveau dan het huidige.

Het is hoger onderwijs in de basis van het leven van de kinderen en wel zo dat het ook voor hen aanzet om het te doen in de wereld. Als de nieuwe mens, alleen dan wel met een andere gedachte erbij en dat is dat het de mensheid vooruitbrengt, in plaats van terug laat gaan naar het oude bestel.

Zelfrealisatie kent veel bewustzijnstrajecten of grondbeginselen om het te doen werken, zoals andere manier om het ZELF te activeren!

Het zijn de grondbeginselen die alleen door HETMOMENTUM worden onderwezen, daar het de enige organisatie is in de wereld die toegang heeft gekregen, omdat het werkelijke toedracht heeft verstaan om het te doen uitbrengen.

Ook dit is een gedachte die het doet voor veel mensen en ook voor organisaties anders dan het onderwijs. Ook dat wordt onderwezen in het curriculum!

Ook zijn er mogelijkheden om het nog verder te brengen dan alleen het onderwijs, daar het huidige onderwijsbestel geen enkele gedachte heeft gekend om het verder te doen laten gaan als een leergang die het mag doen voor een leerling in latere stadia in het leven. Want het begint in de basis en alleen daar is het mogelijk hiermee te beginnen.

Het is een onderwijs dat mensen ook mogen zien als het onderwijs voor de mensheid als geheel, want er zijn enkel en alleen hier deze vaardigheden en inzichten aanwezig, om het te doen laten realiseren en dat is exact waar het omdraait in de wereld. Namelijk het laten doen!

Ook mag er dan geen uitkomst zijn voor mensen die het niet hebben verstaan om ook op de juiste manier in het leven te staan, want het kan ook zo gezegd worden. Het zijn de woorden die het doen, alleen wel als men het ook zo verstaat dat men deze ter harte neemt en niet als een eigen iets.

DE INHOUD maar dan alleen op een manier die het activeert voor een ieder die het verstaan wil

De inhoud is anders dan menigeen veronderstelt, daar het gaat om de toedracht naar ZELFREALISATIE of ZELFORGANISATIE en niet om wat het is of hoe men daar invulling aan geeft. Want het is deze invulling die het nalaat om het te doen realiseren, in plaats van het eigenlijke werk te doen!

Hoe ziet een dagdeel er uit? Kinderen leren spelenderwijs wonderen verrichten. HET MOMENTUM leert de kinderen wat ze nodig hebben en laat hen tegelijkertijd zijn alles wat ze zijn.

De dag bestaan uit sessies op ook nog een andere manier, o.a;

De 48 betamelijkheden

Ook betamelijkheden zijn een aandachtspunt. Kinderen leren wat deze zijn en hoe deze ook naar anderen te betamen.

  • Het Heilige Momentum: Het Heilige Momentum is de basis van alle leer. Essentieel als een wetenschap, voor elk kind om te beginnen en ook voor de inzichten die nodig zijn om de sessies te volstaan met een goed resultaat.
  • In één keer het juiste doen: Het Momentum is in één keer het juiste doen. Dit lijkt simpel, maar het kan lastig zijn, zeker als het de eerste aantal keren minder goed lukt. Dan wordt vaak steeds moeilijker. Het Momentum kan je helpen.
  • Omgeving creëren: Hier kunnen de kinderen hun omgeving creëren door het Momentum in te zetten. In het Momentum veranderd alles, zo kunnen kinderen ook alles in hun omgeving veranderen met behulp van het Momentum. 
  • Gedragen door het Momentum: Oefeningen waarbij kinderen kunnen ervaren hoe het is om gedragen te worden in hun bewegingen, door het Momentum en de energie. Ook energie is een onderbelicht thema in het onderwijs. Terwijl iedereen het wil hebben.
  • Het mysterie van nummers en reeksen: Namelijk, in het Moment zijn en toevalligheden. Hier leren de kinderen dat nummers per ’toeval’ kunnen verschijnen en hoe reeksen werken. Het werken met reeksen geeft ze bovendien een uitzonderlijk inzicht in simpel rekenen.
  • Een bijzondere boodschap: Het zijn de momenten van ’toevalligheden’. In een kring wordt een balletje doorgegeven waar een boodschap in zit. (alleen het balletje is leeg) Wanneer deze door anderen wordt herkent is de uitkomst duidelijk.
  • Uitweg vinden door intuïtie: Een weg vinden daar waar anderen denken dat onmogelijk is. Cijfercombinaties (nummers) raden. Je kan er alleen uit als je het in een keer goed raad. De nummers zelf staan niet vast maar kunnen veranderen.
  • Een uitkomst veranderen: Daar waar men denkt dat een symbool te hebben gezien, kan men deze ook laten verdwijnen of veranderen, door eigen gedachten. Ook kleuren van symbolen kunnen veranderen in een spel daar waar men denkt dat het waargenomen was en vaststaat.
  • 3 maal hetzelfde: Driemaal dingen op exact dezelfde manier zeggen geeft kracht en energie. Kinderen leren hoe woorden en timing kracht kunnen geven, door woorden timing en kracht geven, o.a. door gezamenlijk zang.
  • De 48 betamelijkheden: Ook betamelijkheden zijn een aandachtspunt. Kinderen leren wat deze zijn en hoe deze ook naar anderen te betamen.

Verder is er in de klassen aandacht voor de INTUITIE – de STILTE – de INTENTIE – de AANDACHT – de GEDACHTEN – het GEVOEL – het LICHAAM en het ZELF…