HET MOMENTUM | INZICHTEN TOT de leergang

de leergang van de wereld

Het is de toegang tot het meest geavanceerde lesmateriaal dat er te verkrijgen is. Want het is een nooit eerder uitgebracht materiaal dat nooit eerder is gerealiseerd geweest. Want het is niet mis te verstaan dat het onderwijs het al heeft nagelaten ooit iets te realiseren op het gebied van zelfrealisatie en op het gebied van zelfontplooiing in de zin van bewustzijnsontwikkeling.

Ook dit is een misverstand dat er ooit geweest mag zijn, alleen het mag geen vervolg meer hebben in het onderwijs. Daar de overheid en allerlei instanties geen weet hebben van het zelfkennis en bewustzijnswerk dat het mag zijn, is er al een andere mogelijkheid ontstaan die het voortouw gaat nemen hierin.

Het is het enige initiatief dat het ooit ter wereld heeft gebracht en daarmee zijn wij de eerste die het aangaat om deze stap te nemen en het zo te brengen dat er ook nog geen ander het weet te benaderen, als het gaat om het werkelijke bewustzijnswerk, dat gedaan mag worden, in de zin van het beste leermateriaal dat daarvoor nodig kan en mag zijn.

Ook dit is een nieuwetijd-gedachte, maar dan ook helemaal. Want het is de nieuwe gedachte omtrent het meest gerealiseerde programma voor elke leerling of student die het aangaat om het werk van binnenuit te leren. Dit innerlijke werk is al eerst gedaan door anderen, die het ook verstaan hebben, dat er geen ander werk zo geavanceerd is dat het ooit heeft kunnen zijn. Want het is het werk dat het meest doet aan het bewustzijn, in combinatie met het brein en in combinatie met het lichaam.

HET BREIN EN HET LICHAAM ALS OPSLAG VAN DE GEDACHTENWERELD

Dit uitgangspunt is het meest uitgesproken bewustzijn daar het lichaam het medium is van alle informatie en niet het brein. Want het brein is de toegang tot het bewustzijn van alle mensen, alleen niet tot het meest voor de hand liggende brein zelf, namelijk het essentieel deel van het brein en dat is het lichaam zelf. Want het lichaam is de opslag van de kennis en ook van alle gedachten, omtrent het leven.

En daarom is het ook geen doen om alle mensen een leergang te bieden, daar de meeste mensen zichzelf ontdoen van dat wat het lichaam mag zijn. Namelijk een opslag van data en opslag van het bewustzijn dat verworven is.

Het is de allerbeste methode om mensen iets te leren, daar de mens zelf het al heeft aangedaan om het bewustzijn te stimuleren tot grote hoogte te brengen van een gerealiseerde meester die het verstaan kan. Dit omdat de meeste mensen niet bewustzijn van het feit dat anderen het werk doen voor alle mensen en dit uitgangspunt is dat de meeste uitgangspunten al zijn gerealiseerd door mensen die het betaamd hebben ook het bewustzijnswerk te doen.

Ook zijn dit de mensen die het hoogst in het licht zijn van wat men kan waarnemen als het licht van de mensheid en het licht in de meest brede zin van het woord. Want het is dit licht dat de mensheid voort laat gaan in het grote plan dat er is, voor alle wezens die in en op deze planeet leven.

Dit is nog een uitgangspunt dat men niet kent en dat is dat deze wezens allen het bewustzijn meekrijgen als het gaat om het ontwikkelen van het bewustzijn.

Daar de meeste wezens er niet meer zijn, door toedoen van de mensheid, is ook daar een kaalslag ontstaan in het bewustzijn van de mensheid. Want deze wezens hebben ook een bewustzijn en dat bewustzijn doet er ook toe. Want het is het bewustzijn van de hoogste die alles bepaald omtrent de hoogte van het geheel en de hoogte van wat een ieder kan bereiken. Tenzij men zelf het bewustzijn zo hoog heeft weten te brengen dat men zelf het bewustzijn kan uitbreiden met iets dat nog totaal onbekend is in de wereld.

Dat mag daarom gezegd worden, dat dit platform de mensen kent die het daarvoor kunnen inbrengen in het totaalbewustzijn van de mensheid en het te verstaan kunnen doen geven aan de mensen die het aangaan deze leergangen tot zich te nemen.

Dit is het meest doorgewinterde bewustzijnswerk dat er maar kan zijn, voor de mensen die in het bereik zijn van het werk in het bewustzijn of het lichaam. Want alle therapeuten en onderwijsinstellingen kunnen dit bewustzijn gebruiken om het eigen werk voort te zetten als iets dat verder geactiveerd kan worden in het totaal werk van de wereld en het eigen bewustzijnsveld van de organisatie en het eigen clientenbereik.

Deze leergangen hebben een andere kijk op het geheel van het aanbieden van het onderwijs daartoe. Want ook het onderwijs onbewust van het feit dat er ook daarmee het feitelijke leren wordt ondermijnt. Want mensen leren door het te ondergaan, in plaats van het te doen interen van feiten, die er niet toe doen om zichzelf te ontwikkelen, als het gaat om het verhogen van het bewustzijn.

Het bewustzijn is bovendien een leerdeel van het lichaam dat men kent als een aura of een energetisch lichaam dat elk wezen heeft en elk wezen kent als het meest geavanceerde lichaam. want dit is het lichaam dat het uiteindelijk wordt , als het zo ver is doorontwikkeld, dat men het kan verstaan als het lichtlichaam.

Dit lichaam is het lichaam dat ervoor zorgt dat een ieder zich kan verweren tegen allerlei invloeden van bustaf. Dit is met name belangrijk daar dit ook het lager ontwikkeld bewustzijn buiten houdt, omdat dat eenmaal zo werkt. Want het hogere bepaald wat het lagere gaat realiseren.

Ook dit is een misverstand in de wereld van het onderwijs, daar het onderwijs deze wetenschap niet kent, herkend of erkend.

Geen enkele wetenschap heeft dit ooit vet verstaan gekregen, daar het geen toegang heeft tot deze informatie, omdat henzelf aan alle ontwikkeling daartoe ontbroken heeft gedaan. Want het is deze wetenschap die ervoor gezorgd heeft dat het nooit zover is gekomen. Ook dit mag gezegd worden, daar het tijd is dat het onderwijs, hier zich tegen gaat inzetten. Want het is uiteindelijk het onderwijs dat het voortbrengt om de mensheid hoger te brengen in het bestaan dat het mag zijn.

Ook de media speelt een rol, daar de media het uiteindelijke verlengstuk is van het onderwijs en ook dat mag zo erkend worden. Dit omdat het vooral wordt gezien en ondergaan als een vertier-medium, dat mensen vertier brengt en geen werkelijk vooruitgang.