eenheidskinderen en HET KARAKTER

eenheidskinderen en het karakter

~ Eenheidskinderen zijn hier om de nieuwe wereld vorm te geven ~

Veel kinderen van de laatste generatie zijn eenheidskinderen. Ze kenmerken zich doordat ze anders zijn en nergens bij horen. Dat anders is eigenlijk niet zo vreemd als de gedachte die deze kinderen vaak wordt opgelegd. Ze zijn namelijk zichzelf en dat is precies wat in deze maatschappij haast als ‘onwenselijk’ werd gezien. 

De wereld waarin we leven is aan het veranderen en de mensen van de laatste generaties hebben zich losgemaakt van de vorige generaties en hun eigen nieuwe leven zelf bepaald. Dit is ook wat elke nieuwe generatie zou willen en dit is wat ouders op dit moment voor hun kinderen zouden willen. Zover zijn we inmiddels. De kinderen van nu zijn al anders dan hun ouders waren in dezelfde leeftijd. Dat komt omdat ze dit bewustzijn van zichzelf hebben, niet van hun ouders. 

De denkfout die gemaakt wordt van oudsher is dat ouders hun kinderen van alles moeten leren, in plaats van dat het wel eens andersom zou kunnen zijn. Toch zijn de eenheidskinderen al veel verder. Verder dan hun ouders en ze zijn hier om hun ouders iets te leren, in plaats van andersom. Zij zijn hier om in te vullen hun eigen leven. De nieuwe wereld, de wereld die ze al kennen, is al deel van hen en zo zijn ze in staat de wereld te veranderen. Dit, in plaats van zichzelf te verliezen in een wereld die geheel anders denkt.

Dat het niet geheel vanzelfsprekend is dat deze kinderen opgewassen zijn tegen de ‘volwassen‘ mentaliteit dat mag ook duidelijk zijn, want ze zijn tenslotte kinderen. Wel zullen deze kinderen er sterker uitkomen dan hun eigen ouders misschien ooit wel voor zichzelf en hun kinderen hadden kunnen dromen. Tenslotte zijn ze vaak al meer volwassen als kind dan de ‘volwassen staat’ van hun eigen ouders.

Eenheidskinderen

Eenheidskinderen daarentegen hebben een heel zacht karakter. Ze zijn gekomen uit een wereld waarin liefde de motor is van de welvaart die ze kennen. Welvaart daar is anders dan hier, dus zij hebben de kennis en ervaring om deze wereld van overvloed op Aarde te realiseren. 

Zelfrealisatie is de bouwsteen om dit te bereiken en ook door zelfontplooiing.  

Moed om dit te bereiken is nodig, misschien wel in de eerste plaats, want er is veel onbedoelde en ook bedoelde weerstand. De onbedoelde weerstand is de weerstand in de mensen zelf en is aan hun zelf om op te lossen, als ze mee willen komen, of ervoor kiezen om de beweging die de eenheidskinderen in gang hebben gezet, te helpen realiseren. De weerstand zijn de ervaringen die de mensen hebben gehad in deze wereld. Die horen bij deze wereld en die moeten worden losgelaten indien ze verder willen komen. Want de nieuwe wereld is er ook voor hen om te ervaren.  De onbedoelde weerstand is voor de eenheidskinderen geen probleem omdat zij de nieuwe wereld al kennen en hen er naar toe kunnen leiden. De bedoelde weerstand is niet van hun wereld.

Eenheidskinderen zijn wel moedig, alleen ook gevoelig voor tegenslag. Daarom is het belangrijk dat er ook een programma is voor karakterontwikkeling om met tegenslagen om te gaan.