HET HOOGSTE LICHT & DE OORSPRONG

HET HOOGSTE LICHT & DE OORSPRONG

~ Het Licht is het hoogste dat er is te realiseren, daar het Licht het enige is om te realiseren. ~

Het Licht is er om de mens te doen inzien dat er ook nog een ander bewustzijn is dan het bewustzijn dat allen hebben ontwikkelt. 

Alleen het enige bewustzijn dat men kent is het bewustzijn dat men al heeft gerealiseerd, maar alleen dat wat de mens kan realiseren, daar men zelf geen ambitie heeft het te doen omhoog gaan. 

Want de enige ambitie die men kent is dat van het lagere zelf en het hoogste bereikbare, maar dan wel van iets dat het niet is.

Ook deze gedachte kent men als het ware en telkens wanneer men deze gedachte hoort, weet men dat het zo ook gaat zijn, alleen zelf wil men er geen weg in vinden, of iets doen om het te realiseren voor zichzelf. Daar er anderen zijn die het al hebben gedaan. 

Ook dit is niet helemaal juist daar een ieder bijdraagt aan het geheel en een ieder belangrijk is voor het hoogst mogelijke Licht in ons wezen – en dus is een ieder onmisbaar voor de ontwikkeling van de totale mensheid en hun gedachtenwereld.

Niet alleen de wereld om ons heen is belangrijk, alleen juist de innerlijke wereld die het zo maakt dat de uiterlijke wereld gestalte krijgt. 

Vandaar het gezegde; “ zo binnen, zo buiten en zo boven zo onder”.

Zo onder zo boven is dat wat men realiseert daar de weg naar boven is ingegaan door velen die het onderste van zichzelf hebben ontdaan. Dit zijn de paradigma’s en dogma’s die men zelf kan doen omzetten of transcenderen, of simpelweg doen uitgaan van zichzelf door eens en voor altijd het juiste te doen voor zichzelf en zo het oude, minder ontwikkelde bewustzijn van de massa uit zichzelf ‘weg te betamen’.

Ook dit is het bewustzijn dat men al te graag had willen realiseren alvorens te weten dat er nog een bewustzijn onderweg is en dat is het enige bewustzijn dat men mag erkennen. Het eenheidsbewustzijn dat mensen sinds de eerste dag kennen en sinds die dag ook nog steeds in zichzelf meedragen in elke reïncarnatie.

Ook deze gedachte maakt dat mensen het kunnen begrijpen dat ook zij degene zijn die al eeuwenlang het verschil hadden kunnen maken, alvorens in het laatste leven dit nog te doen, alleen wel als men dit ook werkelijk doet en het ook werkelijk zo doet dat dit het verschil is dat men zelf naar het hoogste Licht doet gaan. 

Want dat is het ware doel van het Leven en de ware toedracht om het leven aan te gaan.

Ook dit is nieuw voor velen, en wel zo nieuw dat men er geen weet van heeft, daar dit de eerste keer is dat een dergelijke boodschap vernomen is. 

Ook is dit Licht het enige dat men kent als het woord van de man die tweeduizend jaar geleden de Aarde heeft toegedaan als de man die het zou gaan doen om de mensheid van andere gedachten te voorzien, die het Licht in hen zou doen herrijzen. Alleen deze gedachte heeft men ook sindsdien niet nageleefd als iets werkelijks, maar als een spreekwoordelijk of als een overdrachtelijk iets. Dit terwijl het de werkelijke aard is van een ieder die het Licht betaamd.

Het Licht betamen is niets anders dan het Licht in zichzelf doen omhoog gaan als het Licht dat men gerealiseerd heeft. Daar men weet hoe dit te doen en wel door de juiste gedachten en waarheidsgezindheid na te leven. En geen eigen gedachten of woorden te geven aan dat wat van het onderbewuste is, namelijk het lagere zelf.

Ook is er geen enkele wetenschap die het nog aandurft deze kenmerken van het bewustzijn tegen te spreken als onbewezen of onzin, daar het zelf geen verklaring meer heeft wat het wel zou kunnen zijn. 

Dit is het werk van iemand die het hen te verstaan heeft gegeven als de ware grens van het wetenschappelijke inzicht dat men zichzelf heeft toegedaan als dat wat nog mogelijk is waar te nemen, of te doen uitvaardigen. Want men heeft zelf kennelijk niet het vermogen waar te nemen of het te doen uitvaardigen, zoals het gedaan mag worden, namelijk als een boodschap of waarneming die het wel mag zijn om de gedachtengang van hoe en wat aan te vullen of te doen verklaren.

Ook kunnen er mensen zijn die men al langer heeft doen uitgaan van het bewustzijn, alleen dan wel met een andere gedachte erbij en dat is dat men het zelf ook had kunnen uitvaardigen als een wetenschap of iets van een realisatie die men mag aannemen als zijnde te realiseren. Daar al het gerealiseerd iets is dat men doet ontwikkelen naar een hoogte die alles doet zijn dan anderen hebben gerealiseerd voor henzelf. 

Ook dit is een aanname die men al te graag onderbelicht laat, daar men geen weet wil hebben van dat wat het Licht in de mens doet groeien, of doet aanwakkeren tot een Licht dat zijn weerga niet kent en de mensheid doet aanzetten tot andere gedachten en rekenschap af geven aan mensen die het ok hadden kunnen realiseren – en wel al veel langer dan men zelf wil of had willen toegeven. Daar men bang is zelf geen bewustzijn meer te hebben als men dit zou doen. Omdat men aanzien en roem nastreeft en en dus van onberispelijkheid moet zien te overtuigen naar de mensen die het hen ook nog willen zien doen om hen hetzelfde bewustzijn over te brengen, Namelijk hen eigen onderbewuste en onuitgewerkte realisatie van iets dat werkelijk geen licht heeft of brengt.

Ook dit is een wetenswaardigheid die men liever niet hoort, daar mezelf wel zover is dat men het verschil tussen het duister en het Licht nog wel kent. Want dit is exacte het enige verschil dat men hoeft te doen onderscheiden als het ware werk.