Het Eenheidsbewustzijn

EENHEIDSBEWUSTZIJN EN HET MOMENTUM

~ Moeder Aarde is Het Momentum van deze Planeet ~

Eenheidsbewustzijn is het bewustzijn dat allen één zijn met alles en allen met één – en alles is één met alles. Eenheidsbewustzijn is een universeel bewustzijn dat overal in het universum aanwezig is. Daarom noemt men het ook wel universeel bewustzijn. 

Eenheidsbewustzijn ofwel universeel bewustzijn is het bewustzijn dat overal heerst onder alle planeten van dit sterrenstelsel en levensvormen, behalve op Aarde. Daarom is het voorbestemd dat dit bewustzijn terugkomt op Aarde en de mensen op Aarde weer een worden met het universum.

De Almachtige God van het Licht heeft dit universum gecreëerd, met één en hetzelfde bewustzijn, dus is het hetzelfde bewustzijn overal. Terug te gaan naar dit eenheidsbewustzijn is alleen (al één) te zijn met de Almachtige God van het Licht in Het Momentum. HET MOMENTUM is de toegang tot het eenheidsbewustzijn.

Moeder Aarde is de eerste planeet en er is geen tweede meer omdat inmiddels deze ook is afgestorven omdat de eerste ook dreigde te gaan. En de eerste planeet, Moeder Aarde dreigt nu ook ten onder te gaan door de acties van de mensheid zelf. Door de mensen die de Almachtige God van het Licht naar de Aarde zelf heeft gestuurd om te leren van hun fouten uit het verleden. 

Nu heeft de Almachtige God van het Licht besloten dat dit niet doorgaat, want hij/zij heeft gezien dat er mensen zijn die zoveel van de Aarde houden dat deze onmogelijk vernietigd kan worden. Alleen om het feit dat deze Aarde door lichtwezens wordt geregeerd in plaats van door het kwaad, zal de Almachtige God van het Licht de mensen vergeven en nog een kans geven, maar alleen als de mensen hun dankbaarheid kunnen tonen voor het feit dat ze op deze Aarde hebben mogen leven. Want het is HET MOMENTUM dat deze Aarde heeft gecreëerd en blijft ondersteunen want dat heeft hij de Almachtige God van het Licht beloofd.

Nu heeft de Almachtige God van het Licht mensen gestuurd die de Aarde gaan helpen opnieuw op te bouwen. Deze mensen kunnen worden tegengewerkt door het wangedrag van andere mensen. Daarvoor heeft de Almachtige God van het Licht besloten dat er ouderen zijn van eerdere generaties die dit wangedrag om weten te zetten naar de juiste daden op het juiste moment.