Het bewustzijn per maand

HET BEWUSTZIJN per maand

Januari – De maand dat het eenheidsbewustzijn voor het eerst is aangewakkerd is in de wereld.

Februari – De maand van de onbetamelijkheden die bewust worden en ook gerealiseerd zijn. Want het is deze maand dat onbetamelijkheden zijn aangewakkerd door de mensheid. 

Maart – De maand van de bewustwording dat de wereld verder kan zonder carnaval.

April – De maand van het bewustzijn dat er verschillende bewustzijnsmethoden zijn gerealiseerd en dat een ieder hiervoor verantwoordelijk is.

Mei – De maand van het eenheidsbewustzijn.

Juni – De maand dat bewust wordt dat overvloed iets is dat bij het leven hoort en dat mensen hier zelf voor verantwoordelijk zijn.

Juli – de maand van de verschillende methoden van bewustwording die hebben geleid tot een andere bewustzijn namelijk, dat er verschillende methoden zijn om van iets bewust te worden.

Augustus – De maand dat de verschillende bewustzijnsmethoden hebben geleid tot één bewustzijn, namelijk het eenheidsbewustzijn.

September – Een maand dat velen zullen omarmen als de maand van het bewustzijn van overvloed als resultaat van het eigen bewustwording.

Oktober – De maand dat de eenheidsgedachte voor het eerst op Aarde is gevallen door het feitelijke waarneming van een fysieke realisatie.

November – De maand van de gedachte dat het leven gezien wordt als één groot bewustzijn.

December – De maand van het bewustzijn dat alles en iedereen een eigen weg heeft naar één eigen bewustzijn.