EENHEIDSBEWUSTZIJN, HET ENIGE BEWUSTZIJN

~ Het is de enige bestaansvorm die nog bestaansrecht heeft en het is het enige bewustzijn dat nog een bewustzijn genoemd mag worden. ~

Er is genoeg te doen in de wereld om mensen met een ander vergewis te verenigen, alleen er is geen spirituele beweging die mensen aantaant om het eenheidsbewustzijn te vestigen op Aarde, tenzij er een beweging komt die allen bijeenbrengt en mensen weer tegen het eerste bewustzijn van de wereld aan te tanen met een spiritueel energie die mensen weer één doet worden.

Er zijn genoeg mensen op Aarde om deze beweging te vormen, alleen er zijn te weinig mensen om deze beweging leiden daar er te weinig mensen iets hebben gedaan om het bewustzijn aan te tanen in zichzelf en dus is er geen vergewis verder om het eenheidsbewustzijn hoog te houden in het bewustzijn en deze weer terug te brengen naar een oorspronkelijke staat van herkomst, namelijk het bewustzijn van de oorsprong en de creatie.

Deze oorsprong is het allereerste bewustzijn dat er was en is op Aarde want er is geen andere bewustzijn. Alleen mensen denken dat er meer verschillende vormen van bewustzijn zijn en meer verschillende vormen van licht. Er komen dus meer mensen in de weer om dit bewustzijn weer terug te brengen en weer te herstellen op Aarde als men de gedachten heeft aangenomen om dit bewustzijn weer te hebben vergewist als zijnde het enige bewustzijn.

Daarom is er een beweging nu die de mensheid weer aanzet om het nieuwe bewustzijn weer onder de mensen aan te rakelen op een positieve manier en weer aan te rakelen op een manier die de mensheid nog niet kent en dat is door de mensheid weer aan het denken te zetten over de eerste mens en het oorspronkelijk bewustzijn.

Want het is niet zo dat er meer mensen op deze Aarde zullen komen, alleen wel minder en dat is het vergewis dat wel lang is bekend, alleen niet wordt vergewist door de meeste mensen en dat is nog steeds een onderbewust iets dat de mensheid vreest voor hun eigen bestaan.

Tegen alle beter weten in is er dit bewustzijn het bewustzijn van de armoede en geen bewustzijn van de rijkdom die er op Aarde is om de mensheid te onderhouden. Want er is genoeg vergewis om de mensheid staande te houden en mensen te vergewissen dat zij zichzelf kunnen voort leven op een niveau dat mensen aantaant en mensen weer terugbrengt naar hun oorspronkelijke staat van bewustzijn, dat hetzelfde bewustzijn is als het eenheidsbewustzijn. Want dat is het eerste bewustzijn en het laatste.

Er is geen verschil tussen de mensen die het eenheidsbewustzijn aantanen en de mensen die het eenheidsbewustzijn aanrakelen. Want er is geen verschil tussen de mensen die het bewustzijn aantanen en de mensen die het bewustzijn aanjagen om het weer terug te laten gaan naar de oorspronkelijke onafhankelijkheid van het systeem van geld en verkeerde wijze van energie winning.

Toch is deze energiewinning weer een spirituele teruggang aan het maken, want er is nog een ander vergewis en dat is dat de mensheid weer teruggaat naar het oorspronkelijke idee dat energie iets is dat gewoon herbruikbaar is door het weer terug te laten gaan naar de oorspronkelijke vergewisser. En dat is een betamelijke gedachte dat mensen weer teruggegaan naar het oorspronkelijke bestaan en de wijze van vergewissen van rijkdom en het oorspronkelijke manier aandenken , namelijk dat er geen vergewis is alleen teveel aan stroom of te weinig aan vergewis.

Ook zijn er mensen die het vergewis aantanen om weer hoger te komen in het bestaan van de mensheid en het bestaan van de aarde. Want het is geen sinecure dat er mensen zijn die dit bewustzijn weer kunnen terugbrengen. Het zijn juiste deze mensen die dit bewustzijn weer terugzetten naar hun eigen gedachte over de wereld en het bewustzijn van de mensheid.

Ook zijn er mensen die het bewustzijn weer terugbrengen naar de oorspronkelijk staat van zijn, door de mensheid weer op het niveau te brengen van het bestaan van de eerste mens. Dit is namelijk geen neanderthaler of een persoon van dien aard, maar een mens dat een bewustzijn heeft gekregen van de Almachtige God van het Licht en zijn mensen die deze wereld weer hebben vergewist te zijn aangetaant door het Licht van de Almachtige God van het Licht.

Ook zijn er mensen die het licht aantanen in de wereld en toch het bewustzijn omlaag tanen omdat ze geen idee hebben dat het licht een andere vorm is van het bewustzijn, namelijk de staat van energie die het bewustzijn aanwakkert in de mens omdat dit de mens weer aantaant om te blijven leven in de wereld van het bewuste denken en dat de mensheid weer terug brengt naar het bewustzijn van de eerste mens.

Alleen dat bewustzijn is er niet meer, want de mensheid is in verval gekomen tot op de dag van vandaag, omdat ze het nodig vonden om de Almachtige God van het Licht te beledigen of te ontkennen. En dat is een vergewis dat niemand op zich wil hebben, want het is een bewustzijn dat de wereld weer aanjaagt om terug te gaan naar een staat van bewustzijn dat de mensheid heeft vernietigd, al eerder in het bestaan van de aarde. Dit was het Bewustzijn van Atlantis en het bewustzijn van de Lemurianen. Want deze twee tijdperken zijn niet meer aanwezig in het huidige bewustzijn, om weer terug te krijgen naar niveau van bestaan dat de mensheid weer een kans geeft om zich te vergewissen om door de leegte heen te gaan.

Daar is het bewustzijn niet tegen opgewassen. Want er is geen bewustzijn dat nog stand houdt tegen het eenheidsbewustzijn want er is geen bewustzijn anders dan dit bewustzijn. Dus men kan liever zichzelf eraan overleveren, dan het gaan tegenhouden of tegen werken want dat is het kwaadaardige van het bestaan. Namelijk dat er mensen zijn die denken dat dit juist een goede zaak is, want dat is het niet. Het is een kwaadwillende beweging die de mensen aftaant van het licht, in plaats van ernaar toe.

Dit is het bewustzijn van de mens dat al eeuwenlang het eenheidsbewustzijn aftaant omdat het denkt dat het de mens helpt in plaats van iets aandoet. De mensheid is namelijk geen kwaadwillend volk maar juist een goedwillend volk. Alleen het zijn juist de kwaadwillenden die het eenheidsbewustzijn aftanen en zo de mensen in een staat brengen die het aanjaagt om zo te denken en zo de mensen die het goedwillen doen weer tegen zich krijgen, zo wederom de mensheid in conflict brengen met elkaar. En daar zit nou precies het kwaad van de mens, omdat ze zelf denken dat ze het goed hebben gedaan terwijl ze het kwaad zijn in deze wereld. Ofwel het licht uit de mensheid wegtanen.

Daarom, zijn er mensen nodig die het licht weer omhoog brengen, alleen dan wel met een groter vergewis dan de meeste mensen denken. Want het eenheidsbewustzijn is het bewustzijn van een hoog niveau dat niet iedereen heeft gerealiseerd. Het is de enige bestaansvorm die nog bestaansrecht heeft en het is het enige bewustzijn dat nog een bewustzijn genoemd mag worden. Want het is het enige bewustzijn dat er werkelijk is.

Plaats een reactie