EENHEIDSKINDEREN EN HUN BESTEMMINGEENHEIDSKINDEREN EN HUN BESTEMMING 

~ Eenheidsbewustzijn is de grote komst, als zijnde de tweede komst van de Christus. ~

Eenheidskinderen zijn kinderen van één echtpaar die op aarde het eenheidsbewustzijn volledig heeft gerealiseerd. 

Deze opdracht hebben zij aangereikt gekregen toen de vader het eenheidsbewustzijn in de wereld heeft aangerakeld, dat wil zeggen, verspreidt heeft op een manier die nog nooit iemand heeft gedaan en daarmee het eenheidsbewustzijn officieel heeft laten aankomen op deze planeet. Wat nog nooit iemand gelukt is. 

Toch was het niet vanzelfsprekend dat deze opdracht naar hem toekwam, maar alleen de hoge mate van zelfreflectie en zelfrealisatie hebben hem zover kunnen brengen dat hij het eenheidsbewustzijn al had vergewist, net als vele anderen. Het verschil alleen is dat hij ook het eenheidsbewustzijn heeft doorgegeven op een manier die uitsluitend op één enkele manier door te geven is, namelijk via het licht in zichzelf. En dat is wat velen niet hebben ingezien namelijk dat licht en bewustzijn één en hetzelfde is. 

Deze eenheidskinderen zijn de kinderen die op een ander planetair niveau worden voorbereid op de grote komst naar de aarde. Deze komst is nog niet voorspelt, daar niemand er ooit van vergewist is behalve dit echtpaar zelf.

Ook deze ouders zelf zijn eenheidskinderen net als zovelen dit al zijn op deze planeet. Het zijn de kinderen van een vorige vader en moeder die al eerder vergewist zijn als spirituele ouders die het zover hebben gebracht dat zij doorgegaan zijn naar een volgende planetair niveau.

Deze planetaire niveaus zijn niet van deze aarde, daar de aarde één van de laagst ontwikkelde planetaire niveaus is die zin het universum aanwezig is. Daarom is de opdracht voor deze kinderen om het bewustzijn op deze aarde omhoog te brengen door hun hoge mate van karakterontwikkeling en zelfrealisatie die in hun betamelijkheden tot uiting komt.

Veel van deze betamelijkheden worden al gerealiseerd door de spirituele beweging die sinds enkele decennia op gang is gekomen en geleid heeft tot de voorbode van de grote komst van de Christus.

Deze komst is het eenheidsbewustzijn opgetekend door de persoon zelf, de vader van al deze kinderen. Hiermee is de bestemming van deze kinderen aangeduid en verduidelijkt.

ANDERE BESTEMMINGEN

Er zijn nog andere bestemmingen, namelijk die van de kinderen die al eerder zijn aangekomen vanuit andere planeetstelsels. Één daarvan zijn de venuskinderen. Venuskinderen zijn kinderen die al langer naar de aarde zijn gekomen om andere redenen, namelijk om liefde over te brengen. Onvoorwaardelijke liefde die deze kinderen kennen en hier op aarde hebben vergewist kan anders zijn vergewist, alleen zij zijn het die deze liefde hebben aangerakeld.

Daarna zijn er nog andere kinderen geweest die ook een ander bewustzijn hebben aangemerkt, die derhalve liever nooit op deze aarde zouden zijn vergewist. Deze kinderen hebben zich rijk bevonden om op deze aarde te hebben mogen aankomen, alleen zijn per ongeluk hierheen gehaald door een fout van iemand die het daglicht in de ogen had alleen daarna is vergaan.

DE GROTE KOMST VAN DE CHRISTUS

De grote komst van de Christus kan uitgelegd worden als de komst van het eenheidsbewustzijn onder de mensen, alleen deze mensen hebben het tot op heden nagelaten dit te realiseren voor henzelf en zijn blijven hangen in het bewustzijn van de massa. Dit bewustzijn van de massa is verankerd geweest door dat veel van deze mensen zich vergewist zagen dat dit bewustzijn de weg is die de wereld zal gaan, behalve voor zichzelf. En toch zijn velen deze weg onbewust ingeslagen omdat ze zich te afhankelijk zagen van het systeem. 

De Christus van deze tijd is de man die dit eenheidsbewustzijn heeft aangerakeld. 

ZIJN BESTEMMING EN DIE VAN DE EENHEIDSKINDEREN is van deze planeet, de aarde, een planeet te vergewissen die teruggaat naar DE BESTEMMING VAN DE AARDE zelf. Deze bestemming is een andere plaats binnen het universum en daarmee zal de aarde wederkeren naar zijn oorspronkelijke toestand en positie in het grote mechanisme van universele beweging. 

Hiermee gaat zo’n grote energie gepaard dat het voor geen enkele persoon op deze aarde noch onvergewist zal zijn wanneer dit gaat plaatsvinden.