De Ouders

KARAKTERONTWIKKELING VOOR OUDERS  

~ Laat los, alles en iedereen ~

Het idee dat er ook een er een hulp is voor volwassenen is omdat volwassenen karakterontwikkeling nodig hebben, meer dan de kinderen. 

De volwassenen in deze wereld hebben al een heel leven achter zich in deze oude wereld en zijn vaak verder van zichzelf af komen te staan. Kinderen hebben het nodig om niet beïnvloed te worden door eigen ouders of de wereld om zich heen. Volwassenen hebben een andere energie dan de kinderen. Dit komt omdat ze uit een andere wereld komen en ook een andere samenleving.  Daarom is het ook een goed idee voor volwassenen om hun kinderen te zien veranderen en bij zichzelf te rade gaan, wat hun eigen rol is of kan zijn. En zo kunnen ze samen een nieuw leven tegemoet gaan. 

Daarom, er is een rol voor de volwassenen en nu ook hulp voor de karakterontwikkeling voor de volwassenen. De eigen taak van de ouder is het kind groot brengen van oudsher. Alleen de misvatting is geweest dat dat alleen ging om het geboren kind, in plaats van het kind in henzelf. Het kind in jezelf grootbrengen tot je jezelf als herboren voelt heeft misschien wel meer effect op het kind dan wordt gedacht. Voedt het kind in jezelf op en de kinderen groeien vanzelf uit tot het voorbeeld dat je geeft.

Loslaten van alles en iedereen uit het verleden is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de ouder. Want de werkelijke ontwikkeling begint pas bij het grote loslaten.

Loslaten schept meer ruimte en openheid , ook voor andere opvattingen en zienswijzen, waardoor het leven er ineens heel anders uit kan gaan zien. 

Bovendien komt door het loslaten en meer ruimte vrij om de werkelijke talenten en ook andere zintuigen naar boven te laten komen. Zo ontstaat er een weg voor degenen die deze even niet meer zagen en mogelijk een nieuwe invulling in hun leven, met het kind als hun voorbeeld.