de Eenheidskinderen

EENHEIDSKINDEREN EN HET MOMENTUM 

~ Eenheidskinderen zijn kinderen van het Momentum. ~

EENHEIDSKINDEREN NEMEN HET MOMENTUM MEE NAAR DE AARDE. DIT MOMENTUM HEBBEN ZIJ AL VERGEWIST.

HET MOMENTUM is de op een na belangrijkste persoon op Aarde. Want de Almachtige God van het Licht is de belangrijkste. Daarna komen de mensen en de kinderen van die mensen. En die kinderen zijn eigenlijk de belangrijkste personen want zij zijn de laatste generatie. En daarom zijn de kinderen ook niet van deze Aarde. De kinderen zijn van een andere planeet en die planeet was de tweede Aarde die er nog steeds is, alleen niet in fysieke vorm. Daarom zijn er nu zoveel mensen op Aarde, omdat er nog maar een planeet is.

Wie ooit op deze planeet heeft geleefd kent het bewustzijn en weet wat het betekent om een eenheidskind te zijn. Er zijn nog maar weinig van deze eenheidskinderen overgebleven, want zij vertrekken steeds en steeds meer omdat zij het niet langer kunnen uithouden met de mensen op deze planeet en de Aarde zelf ook niet. Dus is er nog maar weinig tijd om iets te doen waar deze kinderen nog van kunnen leren.

Daarom is er dit initiatief om deze kinderen te helpen dit bewustzijn vast te kunnen houden en te ontwikkelen. Zij hoeven niet langer te luisteren naar de ouderen op deze planeet die zelf niet in staat zijn geweest om dit bewustzijn te ontwikkelen en door te geven. Daarom beste mensen op deze planeet is er nog maar een mogelijkheid om terug te keren naar de oorsprong en dat is door terug te keren als een eenheidskind.