De Beweging

De Beweging en het Momentum

~ HET MOMENTUM is de beweging.

HET MOMENTUM is het punt waarop alles samenvalt en de beweging daar naar toe begint nu en IN HET MOMENTUM! ~

HET MOMENTUM is alom aanwezig op Aarde en toch weinig bekend. Dit terwijl HET MOMENTUM bij ieder mens aanwezig is en hen helpt, zonder dat ze het weten. HET MOMENTUM heeft geen andere kenmerken dan hierboven staat. Het helpt de kinderen die beweging te maken die ze helpt in wat hen toekomt en de nieuwe generatie te worden die de rollen omdraait om deze wereld naar hun eigen hand te zetten.

Het potentieel van HET MOMENTUM is zo enorm dat kinderen met hun onbevangenheid en de herinnering van de wereld waar ze ooit vandaan kwamen, kunnen creëren de nieuwe wereld van eenheid en overvloed. Die overvloed is bedoel om te zijn en HET MOMENTUM gaat hen daarbij helpen. De kinderen leren wat HET MOMENTUM voor hen kan doen om zo deze overvloed in de wereld te realiseren. Voor de kinderen is deze overvloed vanzelfsprekend want zij komen uit een wereld van overvloed. Het enige wat ze hoeven te doen is hoe zichzelf te blijven en zichzelf te zijn. 

Eenheidskinderen zijn er jong en oud, want ze zijn niet alleen van dit moment.  Helaas zijn er ook veel oudere eenheidskinderen inmiddels veel van hun eigenschappen zijn kwijtgeraakt in een wereld die HET MOMENTUM niet kent. Eenheidskinderen daarentegen kunnen geholpen worden door in HET MOMENTUM te blijven zodat alles weer veranderd in hun leven. Dat is wat nodig is, want zonder in HET MOMENTUM te zijn veranderd er niets.

De oude wereld dient niet meer als voorbeeld want mensen hebben de neiging te refereren, verklaren, bewijzen aan alles wat er al is. Ouders gaan zien dat hun kinderen zijn veranderd als ze terugkomen hiervan en gaan bij zichzelf te rade.

Als de ouders gaan inzien dat ook zij een kans hebben om hun wereld te veranderen dan kunnen de kinderen eindelijk vrij bewegen om hun toekomstige wereld naar hun hand te zetten. 

Wanneer de ouders inzien dat hun kinderen echte verandering teweeg brengen door deze beweging dan gaan de ouders vanzelf mee en zal de beweging niet meer te stoppen zijn. Het is ook geen nieuwe beweging, want deze beweging is er al. Alleen het verschil is, dat HET MOMENTUM hen gaat helpen om dat wat bedoeld is te zijn, namelijk eenheidsbewustzijn en overvloed op Aarde, te herstellen. HET MOMENTUM is het punt waarop alles samenvalt en de beweging daar naar toe begint NU! EN IN HET MOMENTUM!

HET MOMENTUM wil niets liever dan deze kinderen helpen, omdat hij gezien heeft wat het door de eeuwen heen gedaan met de kinderen, om te leven in armoede, onderdrukking, kindermishandeling, kinderarbeid en slavernij. 

Eenheidskinderen gaan andere kinderen helpen een nieuwe generatie te laten opstaan die de rollen omdraait, door; Eenheidskinderen in de eerste plaats weer kind laten zijn.

 • Leren wat HET MOMENTUM is en hoe in HET MOMENTUM te blijven.
 • Kinderen leren hoe HET MOMENTUM werkt en hoe met kleine bewegingen een groot effect te bereiken.
 • Leren dat ze altijd terug kunnen gaan naar HET MOMENTUM en zo weer bij zichzelf kunnen komen.
 • Leren dat als ze weer terug in HET MOMENTUM gaan, alles veranderd.
 • Leren dat HET MOMENTUM hen kent en hen helpt.
 • Leren hoe ze inspiratie kunnen krijgen.
 • Door acceptatie dat meer doen dan nodig niet altijd gewaardeerd wordt.
 • Leren tegenslag bestendig te zijn, 
 • Laten herinneren wie ze zijn en waar ze vandaan komen.
 • Laten herinneren wat hun kwaliteiten zijn en hoe deze te benutten.
 • Laten herinneren dat er ook overvloed kan zijn.